Αρχική ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 15 Νοεμβρίου 1926. Η πρώτη μέρα ζωής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

15 Νοεμβρίου 1926. Η πρώτη μέρα ζωής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

5461
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στις 15 Νοεμβρίου 1926 άρχισε να λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρουσία των αρχών στη βίλα Αλλατίνι, όπου στεγάστηκε την πρώτη χρονιά το πανεπιστήμιο, έγινε ο αγιασμός για την πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά και  οι ομιλητές, ο γενικός διοικητής Μακεδονίας Αχ. Καλεύρας και ο καθηγητής της Φιλοσοφικής σχολής Γ. Σωτηριάδης, εξήραν τη σημασία της ίδρυσης και της λειτουργίας πανεπιστημίου για τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία.

Η βίλα Αλλατίνι στο Ντεπό, όπως ήταν την περίοδο που στέγασε, για μια ακαδημαϊκή χρονιά (1926-27), την πρώτη σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

«Η χθεσινή ημέρα θα μείνει δια την Μακεδονίαν μία ιστορική ημέρα, έγραφεν η εφημερίδα Νεολόγος της Κωνσταντινούπολης (16.11.1926). Το πανεπιστήμιον ήρχισεν την λειτουργίαν του υπό τας ευλογίας της εκκλησίας. Το γεγονός τούτο είναι παμμέγιστον και δια την Ελλάδα και δια την Μακεδονίαν. Ιδίως δι’ αυτήν όπου εγκαινιάζεται και θεμελιώνεται μία νέα πνευματική ζωή, μια ζωή πάνω εις την οποίαν θα στηριχθή και από την οποία θα απορρεύση, θα εκλάμψη, θα θριαμβεύση η εθνική ευημερία και η κοινωνική ισορροπία…». 

Το πρώτο θέμα για την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην εφημερίδα ‘’Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως’’ (16.11.1926).  Κάτω, από το ρεπορτάζ της ίδιας εφημερίδας, η στήλη με τους πρώτους φοιτητές (με ελάχιστες φοιτήτριες) του νέου Πανεπιστημίου που είχαν εισαχθεί στη Φιλοσοφική Σχολή.

Ο ιδρυτικός νόμος του  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή τον Ιούνιο του 1925, πρόβλεπε αρχικά πέντε σχολές, αλλά την πρώτη χρονιά λειτούργησε μόνο η Φιλοσοφική σχολή με τους πρώτους εισακτέους 65 φοιτητές της σχολής. Ανάμεσά τους ελάχιστες φοιτήτριες που τα επόμενα χρόνια αυξήθηκαν δυναμικά.

 

Ο πρώτος πρόεδρος του πρυτανικού συμβουλίου (1926-27) του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώτος κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ  καθηγητής γλωσσολογίας Γεώργιος Χατζηδάκις.

Το πρώτο πρυτανικό συμβούλιο του ΑΠΘ αποτέλεσαν οι καθηγητές Γ. Χατζηδάκις, Χαρ. Χαριτωνίδης, Χρ. Τσούντας, Γ. Γρατσιάτος, Ιων. Παπαδάκης και Ιωαν. Παπαδόπουλος, που είχαν εκλεγεί τον Αύγουστο. Στις 2 Νοεμβρίου ορκίστηκαν και οι υπόλοιποι δέκα καθηγητές που αποτέλεσαν την καθηγητική ομάδα της Φιλοσοφικής σχολής και σε μια βδομάδα έκαναν τις εισιτήριες εξετάσεις των πρώτων φοιτητών του νέου πανεπιστημίου. Την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά η Φιλοσοφική σχολή μεταστεγάστηκε στο ιστορικό κτήριό της (όπου στεγαζόταν ως το 1912 η οθωμανική σχολή Ιδαδιέ), που αποτέλεσε τον πυρήνα της μετέπειτα πανεπιστημιούπολης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Χ.ΖΑΦ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here